Arbeidsmediation bij conflict
Theoaktreemediators Logo

Arbeidsmediation bij conflict op het werk

Dit is wat je zeker niet wilt: je hebt een conflict op je werk. Er speelt al enige tijd een kwestie binnen jouw onderneming. Het gevolg: spanningen tussen jou en je werknemers, spanningen binnen een team en tussen collega’s. Je hebt al heel wat gesprekken gevoerd maar ze leiden tot niets. Je hebt het gevoel met je rug tegen de muur te staan. En de eerst collega’s melden zich ziek. Er moet nù wat gebeuren! Helpt arbeidsmediation in zo’n situatie?

De kwalijke gevolgen van een arbeidsconflict

Een conflict op de werkvloer leidt tot allerlei vervelende gevolgen. De sfeer op het werk (en vaak ook in de thuissituatie) lijdt eronder en de productiviteit gaat omlaag. Collega’s melden zich ziek en zelf trek je het zo ook niet veel langer. Hoeveel tijd en energie heb je al wel besteed aan de oplossing van het conflict? Hoe langer je wacht hoe groter de kloof tussen de partijen wordt en hoe moeilijker het wordt om de zaak te herstellen.

Arbeidsmediation, altijd een passende oplossing

Je komt er zelf niet uit. Maar misschien biedt arbeidsmediation een uitweg uit de ellende. Daarbij onderzoekt een externe mediator de zaak en werkt met de beide partijen samen aan een oplossing. Hij of zij is niet bij het conflict betrokken. En zo’n onpartijdige, onafhankelijke derde is daardoor beter in staat om de partijen bij elkaar te brengen en de kwestie aan te pakken. De arbeidsmediator zorgt ervoor dat beide partijen weer met elkaar in gesprek komen.

Recht doen aan beide partijen

Bijna altijd leidt arbeidsmediation tot een vruchtbare oplossing voor beide partijen. En als je mediation op tijd inzet wordt de kans groter dat partijen niet van elkaar verwijderd blijven maar afspraken maken over het vervolgen van de samenwerking en/of de arbeidsovereenkomst.  En ook in het geval dat je afscheid van elkaar moet nemen als enige of beste oplossing begeleidt de mediator de beide partijen daarin. In een beëindigingsovereenkomst leggen de partijen een acceptabel einde van de arbeidsovereenkomst vast zonder tussenkomst van een rechter. Bijna altijd worden op deze wijze ook eventuele WW-rechten behouden.

Arbeidsmediation heeft geen gevolgen voor een eventuele rechtszaak
Lukt het onverhoopt toch niet om met mediation tot oplossingen te komen? Dan kunnen partijen er alsnog voor kiezen om naar de rechter te stappen. De rechter mag wat er in het mediationtraject besproken is niet meenemen in zijn besluit. Immers bij een (formele) mediation tekenen partijen en de mediator (vooraf) voor geheimhouding.

Hoe schakel je een arbeidsmediator in

Overweeg je een arbeidsmediator in te schakelen? Let dan op de volgende zaken:

  • Beide partijen kunnen een arbeidsmediator inzetten.
  • Schakel op tijd een mediator in. In het algemeen geldt: hoe eerder je de mediator erbij haalt, hoe meer kans dat je (een beter) resultaat bereikt.
  • Let erop dat je een MfN-geregistreerde mediator in de arm neemt. Maak met haar/hem goede afspraken over de kosten e.d. en leg deze vast.
  • Check het commitment bij de partijen: willen zij (werken aan) een oplossing? Het is van belang dat de juiste/alle betrokken personen aan tafel komen.
  • Ga met de mediator na of de partijen gerechtigd zijn om afspraken te maken.

The Oak Tree Mediators: dit kunnen wij

Wil je een arbeidsmediator inschakelen bij een conflict op de werkvloer? The Oak Tree Mediators hebben jarenlange ervaring in het oplossen van arbeidsconflicten en bij andere zakelijke situaties die uit de hand dreigen te lopen. Neem zo vroeg mogelijk in het conflict contact op met onze (arbeids)mediators. Met behulp van haar/zijn deskundigheid kan een nog ernstiger conflict wellicht vermeden worden of in de kiem worden gesmoord.

MfN gecertificeerde mediators

The Oak Tree Mediators zijn allen MfN gecertificeerd. We hebben vestigingen in Dordrecht, Rotterdam, Oud Beijerland en Breda. Wij kunnen partijen door het hele land van dienst zijn. Wil je meer info over wat (arbeids)mediation inhoudt en hoe het voor jou (jullie) gaat werken? Neem dan contact op met The Oak Tree Mediators.

 

Uw arbeidsconflict snel en effectief oplossen?