Paarden 1 1
Theoaktreemediators Logo
Billijke vergoeding, naast transitie vergoeding

Sinds 1 juli 2015 kunnen rechters, naar eigen inzicht, bepalen dat werkgevers bij ontslag, naast transitievergoeding,  een “billijke vergoeding” moeten betalen als zij ernstig nalatig zijn en/of verwijtbaar hebben gehandeld. Dit kan omdat bij de berekening van de hoogte van de transitievergoeding de mate van verwijtbaarheid  van de werkgever niet wordt meegewogen.

In de hieronder staande casus speelde de inkomensschade een rol, deze maar ook andere omstandigheden kunnen van invloed zijn.

Dit was onlangs aan de orde bij de kantonrechter te Rotterdam, waar de kantonrechter € 50.000,00 (bruto) toekende aan een 63-jarige werknemer,  die uit eigen beweging de rechtbank om ontbinding van haar arbeidsovereenkomst heeft verzocht.
Werknemer was gedeeltelijk arbeidsongeschikt geworden, waardoor zij niet meer alle (contract)uren kon werken. Sindsdien heeft werkgever het leven en werken van werknemer aantoonbaar zuur gemaakt. Tevens was voldoende aannemelijk/aantoonbaar gemaakt dat werkgever niet aan de voorgeschreven re-integratieverplichtingen had voldaan.

Aan deze relatief hoge “billijke vergoeding” (ca. 3x zo hoog dan de in dit geval toegekende  transitievergoeding)  lag , oordeelde de rechter, het stelselmatig misdragen van de werkgever t.o.v. de werknemer ten grondslag. Het hoge bedrag  is door de rechter bepaald op basis van het mislopen van inkomsten, welke van het gevolg waren van de ontbinding van het arbeidscontract.

Bepaal liever zelf de uitkomst bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst?

Zoals ook hierboven maar weer blijkt, komt één van de partijen (in dit geval de werkgever) bij de kantonrechter soms van een koude kermis thuis. Soms terecht, soms niet/minder terecht.
Dit is altijd het risico van het laten ontbinden van de arbeidsovereenkomst, het zijn niet de partijen die de uitkomst bepalen, maar de rechtbank (of soms ook het UWV).

Bij een ongewenste arbeidssituatie, bij een arbeidskwestie of een arbeidsconflict is het daarom veelal raadzaam om (eerst) te kijken of partijen er zelf uit kunnen komen. Hierbij kan de in arbeidskwesties gespecialiseerde en MfN gecertificeerde arbeidsmediator vaak het verschil maken. Wilt u de stap naar de rechtbank of UWV (nog) niet maken? En houdt u liever de uitkomst in de handen van de partijen zelf?, neem dan contact met ons op, wij staan partijen in deze graag bij.

Uw arbeidsconflict snel en effectief oplossen?