Conflicten tussen aandeelhouders

Conflicten tussen aandeelhouders

Aandeelhouders hebben soms een verschil van inzicht over bijvoorbeeld de koers van het bedrijf, over de investeringen, de winstuitkering of andere cruciale zaken.

Die verschillen kunnen daarbij soms uitgroeien tot conflicten waarover de aandeelhouders het niet meer met elkaar eens worden.

Dit vormt een bedreiging voor het voortbestaan van het bedrijf, immers de Algemene Vergadering van Aandeelhouders  is van doorslaggevend belang voor de toekomst en stabiliteit van een bv of nv.

Het is dus zaak snel tot goede oplossingen te komen.

De juridische weg kan een optie zijn maar daarvoor is het de moeite waard om via mediation tot oplossingen te komen voor de conflicten tussen de aandeelhouders.

Meer over Ruziesplitsing

Uw arbeidsconflict snel en effectief oplossen?