verstoorde arbeidsrelatie te repareren
Theoaktreemediators Logo

Is een verstoorde arbeidsrelatie te herstellen?

Verstoorde arbeidsrelatie door vertrouwensbreuk

Een conflict op de werkvloer kan gemakkelijk uitlopen op een vertrouwensbreuk. Als dit niet tijdig wordt aangepakt en opgelost, is veelal een verstoorde arbeidsrelatie het gevolg. Samenwerken is dan erg lastig of zelfs onmogelijk geworden. In de veel gevallen leidt dit tot ziekteverzuim en met regelmaat tot een einde van de arbeidsovereenkomst.
Kan het vertrouwen herwonnen worden? Met andere woorden, is een verstoorde arbeidsrelatie te herstellen? Dat kan zeker, de hieronder vermelde zaken kunnen je hierbij helpen.

Een verstoorde arbeidsrelatie ontstaat niet ineens

Vaak bouwt dit op door het niet (voldoende) uitspreken en oplossen van meerdere kleinere en grotere kwesties. Als je hier alert op bent en wel gedurende dit proces adequaat ingrijpt, kan je dit zo tijdig herstellen.
Tijd is de belangrijke factor want als je een conflict laat ‘sudderen’, groeit de frustratie, wordt de afstand groter en de kans op herstel af. Pak de koe dus bij de horens als je het conflict op wilt lossen en wacht niet te lang.

Wees niet bang om de eerste stap te zetten

Partijen vinden het soms lastig om de eerste stap te zetten, wellicht door angst dat de zaak verder escaleert en er meer schade wordt berokkend. Maar de ervaring leert dat communiceren helpt, ga de “confrontatie” aan, maar geef hierbij wel direct aan dat je het conflict daadwerkelijk op wil lossen en weer naar een werkbare situatie op zoek bent. Zorg wel dat deze intentie meteen duidelijk is; je zoekt geen contact met de andere partij om meer verwijten te maken maar juist om de relatie te verbeteren.

Het zetten van de eerste stap kan ook in een later stadium in je voordeel werken. Als partijen ooit de stap naar de rechter willen/moeten nemen, spreekt dit wellicht in je voordeel.

Houdt emoties buiten spel (of onder controle)

In veel gevallen voelen partijen zich door de ander gekrenkt, hierbij gaan ook andere emoties gepaard. Ga je het gesprek aan als je nog erg boos, geïrriteerd of verdrietig bent, dan is er een reëel risico dat je meer schade toe brengt dan dat je nader tot elkaar komt. Timing is hier erg belangrijk, check eerst hoe iemand zich voelt of vraag of hij/zij klaar is voor een gesprek.
Wil/moet je toch direct reageren, reageer dan op de inhoud, probeer jouw emoties te onderdrukken, je mag ze natuurlijk wel benoemen.

Creëer de wil

Bij een (onherstelbaar) verstoorde arbeidsrelatie, is de schade dus te groot is om te repareren. Maar kun je van een verstoorde arbeidsrelatie spreken als je nog niet alle pogingen tot verzoening hebt gedaan? Weet je van de ander bijvoorbeeld waarom hij of zij zich op een bepaalde manier gedraagt (en vice versa) ? Waar die pijn of frustratie vandaan komt? Als er uitleg wordt gegeven is dat informatie waardoor iemand (meer) begrip voor de situatie van de ander kan krijgen. Waar een wil is, is een weg. Als die wil er niet is kan die alleen maar ontstaan door erover te praten en naar elkaar te luisteren. Wees eerlijk en durf je bloot te geven. Vertrouwen begint met (nieuw) respect en heeft vervolgens wel weer tijd nodig. Partijen moeten zich opnieuw aan elkaar bewijzen. Met nieuwe inzichten in elkaar, kan dit mogelijk zijn. Een onafhankelijke derde (bijvoorbeeld een mediator) kan partijen behulpzaam zijn bij dit proces. Als er sprake is van een ernstig verstoorde arbeidsrelatie is dit waarschijnlijk zelfs noodzakelijk.

De juiste vragen stellen

Hoe ga je dan zo’n gesprek aan? Dat doe je door de juiste vragen te stellen en de vragen die je krijgt, eerlijk te beantwoorden. Een mediator helpt je hierbij.

The Oak Tree Mediators heeft ruim 15 jaar ervaring met arbeidsmediation. Speelt er een conflict op de werkvloer, een vertrouwensbreuk of vrees je dat er aan een verstoorde arbeidsrelatie niet meer te ontkomen is?

Neem dan contact op met The Oak Tree Mediators.

Uw arbeidsconflict snel en effectief oplossen?