Effect van mediation

Effect van mediation

Met een mediator aan tafel verlopen de gesprekken soepeler.

Hij nodigt beide partijen uit om hun visie te geven en hij stimuleert het open gesprek. De relaties blijven misschien stroef maar ze blokkeren het gesprek en de onderhandeling niet langer.

Het wordt duidelijk hoe beide partijen in het conflict zitten en wat hun belangen en intenties zijn. De kans is daardoor groter dat ze tot een gezamenlijke oplossing komen waar ze ook beiden achter kunnen staan.

Vaak gaat dat sneller en tegen heel wat minder kosten dan met een advocaat die de zaken behartigt of met een rechter die knoop doorhakt.

Vooral als beide partijen een voor hen acceptabele oplossing zoeken voor hun probleem, als ze hechten aan een duurzame relatie en geen juridische procedure willen starten is mediation geschikt.

Het effect van mediation is al jaren een bewezen feit.

Meer over een Mediation traject

Uw arbeidsconflict snel en effectief oplossen?