Exit mediation

Exit mediation

Soms leidt de oplossing van een arbeidsgeschil tot overplaatsing of ontslag waarbij de werkgever ook financieel over de brug komt. Men spreekt dan van exit mediation.

Soms is re-integratie of outplacement een oplossing of krijgt de werknemer een andere functie of manager.

In alle gevallen is het arbeidsgeschil pas opgelost als je het samen eens bent over het resultaat.

Vaak blijft de relatie tussen de beide partijen ook nog -redelijk- in stand zodat je weer samen verder kunt.

Uw arbeidsconflict snel en effectief oplossen?