Mediation

Conflicten oplossen met mediation

Iedereen komt zakelijk of privé wel eens in een conflict terecht. Dat kan gaan om een arbeidsconflict, vastgelopen werkrelaties of een samenwerking die niet werkt.

U wilt de situatie zonder knallende ruzie en vergiftigde relaties oplossen. Maar u komt er samen niet uit.

Mediation is een manier om slim en snel tot een einde van de ruzie of het conflict te komen door gebruik te maken van een oplossing die beide partijen onderschrijven.

Dankzij de bemiddeling van de mediator kunnen partijen over hun eigen schaduw heen springen en komen ze eerder bij elkaar. Mediation is geschikt als partijen de wil hebben om er samen vreedzaam uit te komen, hoe moeizaam de relatie nu wellicht ook is.

Ook een exit kan overigens een oplossing zijn.

Wat doet een mediator?

Een mediator is een opgeleide professional die het proces van conflict naar oplossing begeleidt.

Wij werken alleen met MfN-registermediators die zich houden aan het MfN-reglement en de MfN-gedragsregels.

Een mediator begrijpt de cultuur en de processen van een bedrijf en houdt daar rekening mee bij de oplossingen.

Anders dan een advocaat staat een mediator boven de partijen. In zijn gereedschapskist zitten psychologische, communicatieve en juridische vaardigheden die hij op het juiste moment weet in te zetten.

Een mediator:

  • Luistert vooral en geeft aan de partijen terug wat hij heeft gehoord, ontdaan van inkleuring;
  • Stelt gerichte open vragen ter verduidelijking;
  • Vat samen en vraagt door;
  • Checkt of hij de spreker goed heeft begrepen en heeft oog voor de beleving van het conflict;
  • Zorgt voor een open en ontspannen sfeer waarin ieder zich goed kan en durft te uiten;

Zo brengt de mediator beweging in de vastzittende relatie richting een door ieder gedragen oplossing. Waar nodig adviseert hij om experts bij het proces te betrekken.

Partijen beslissen wanneer ze elkaar ontmoeten, meestal met een tussenperiode van een tot twee weken. Ze kiezen samen een locatie.

Effect van mediation

Met een mediator aan tafel verlopen de gesprekken soepeler.

Hij nodigt beide partijen uit om hun visie te geven en hij stimuleert het open gesprek. De relaties blijven misschien stroef maar ze blokkeren het gesprek en de onderhandeling niet langer.

Het wordt duidelijk hoe beide partijen in het conflict zitten en wat hun belangen en intenties zijn. De kans is daardoor groter dat ze tot een gezamenlijke oplossing komen waar ze ook beiden achter kunnen staan.

Vaak gaat dat sneller en tegen heel wat minder kosten dan met een advocaat die de zaken behartigt of met een rechter die knoop doorhakt.

Vooral als beide partijen een voor hen acceptabele oplossing zoeken voor hun probleem, als ze hechten aan een duurzame relatie en geen juridische procedure willen starten is mediation geschikt.

Het effect van mediation is al jaren een bewezen feit.

Hoe verloopt een traject met mediation?

De partijen zelf gaan op zoek naar een mediator; soms doet een leidinggevende dat of een HR-medewerker.

Ook de medewerkers van de arbodienst, de casemanager of de bedrijfsarts kunnen een mediator adviseren of inschakelen.

Uiteraard is de werknemer die is betrokken bij het conflict bij de gesprekken, soms met een partner of een jurist (van een vakbond of via rechtsbijstand). Voor alle betrokkenen geldt (ook) de geheimhoudingsplicht.

We starten met voorgesprekken met iedere partij apart. Daarna volgen de gezamenlijke gesprekken. Hiervoor wordt de mediation-overeenkomst getekend.

Na de intake volgen verschillende fasen: de exploratiefase die na het kantelpunt overgaat in de onderhandelingsfase.

Het kantelpunt is als partijen ‘van ik naar wij’ gaan denken.

Daarna volgt de realiteitstoets en tot slot een overeenkomst die door beide partijen wordt ondertekend.

Wat zijn de kosten van mediation?

Vooropgesteld, een mediationtraject duurt veel korter dan een gerechtelijke procedure en is daardoor niet alleen sneller maar ook goedkoper.

De meeste conflicten zijn na twee tot vijf gesprekken opgelost; dat is gemiddeld zo’n 8 tot 12 uren.

Partijen beslissen wanneer ze elkaar ontmoeten, meestal met een tussenperiode van één tot twee weken. Ze kiezen samen een locatie.

Het honorarium wordt berekend volgens een uurtarief. Doorgaans worden de kosten door de partijen gedeeld.

Bij arbeidsmediation is het gebruikelijk dat de werkgever de kosten voor zijn rekening neemt.

Een gemiddeld mediationtraject kost ongeveer € 2.000.

Uw arbeidsconflict snel en effectief oplossen?