mediation weigeren
Theoaktreemediators Logo
Mag u mediation weigeren bij een arbeidsconflict?

Mediation bij een arbeidsconflict

Mediation is zoals u wellicht wel weet een vorm van bemiddeling. Bij (dreigende)  geschillen wordt met behulp van mediation geprobeerd om voor alle partijen de meest wenselijke oplossing te vinden.

Eén van de situaties waarin steeds vaker voor mediation wordt gekozen is bij een arbeidsconflict.

Meer weten over mediation bij arbeidsconflict?

Mediation arbeidsconflict weigeren?

Laten we beginnen bij de vraag die vaak gesteld wordt. Is het mogelijk om mediation bij een arbeidsconflict te weigeren? Jazeker, het staat u als partij vrij om mediation te weigeren. Een voorwaarde voor Mediation is commitment van alle partijen, vandaar deze basis van vrijwilligheid. Soms is het zo dat mediation wordt geadviseerd door een bedrijfsarts, bijvoorbeeld bij spanningen, pesterijen, geschaad vertrouwen of andere onwenselijke aangelegenheden op de werkvloer. Als de bedrijfsarts mediation adviseert, kan weigeren van mediation worden gezien als het niet meewerken aan de re-integratie en kan dit (later) problemen opleveren bij UWV (sancties) of als e.e.a. echt uit de hand loopt bij een rechter. Dit geldt voor zowel werkgever als voor werknemer.

Waarom zou u Mediation weigeren?

Mediation bij een arbeidsconflict helpt eigenlijk altijd, bijna altijd komen/zijn partijen in ieder geval weer met elkaar in gesprek. Waarom zou u mediation dan weigeren? Als mediation in beeld komt, kan het in sommige gevallen gaan om een zo hoog opgelopen conflict, dat het onmogelijk lijkt om er met elkaar op een goede manier uit te komen, ook niet met een mediator. Waarom dan toch meewerken?
In andere gevallen zijn partijen bang dat ze wellicht niet krijgen waar ze recht op hebben, misschien levert de gang naar de rechter meer op?
Soms willen partijen niet dat de ander weet wat en waarom hij iets wil, misschien wordt dit (later) tegen hem gebruikt?

Gevolgen van weigeren mediation

Als u kunt voorkomen om mediation te weigeren dan raden wij u dit aan. Zoals al eerder is vermeld kunnen er vervelende gevolgen zitten aan het weigeren van mediation. Het laten “doormodderen” van het conflict is meestal geen goede optie. De gang naar de rechter zal het conflict niet de-escaleren en zal de relatie tussen partijen nog verder op scherp zetten. Daar komt bij dat een gerechtelijke procedure veel financiële en emotionele schade als gevolg kan hebben, met daarbij de vraag of de uitspraak van de rechter voor (alle) partijen wel gunstig is.

Mediation bij een arbeidsconflict bewerkstelligt vaak het beste, meest duurzame resultaat.

In 9 van de 10 gevallen is mediation een juiste keuze voor oplossingen voor een arbeidsconflict.
Als er overeenstemming is, dan wordt deze altijd door alle partijen gedragen. Alles wat tijdens de mediation op tafel komt valt onder de geheimhoudingsplicht, hier wordt vooraf voor getekend. Dit zorgt ervoor dat u in principe niets kunt verliezen bij mediation.

Als mediation -hoe sporadisch ook- toch niet werkt, dan kunnen partijen alsnog naar de rechter stappen.
Het ter zake schenden van de overeengekomen geheimhoudingsplicht is uiteraard verboden.


Mediation bij arbeidsconflict? Kies een ervaren arbeidsmediator

Om met mediation het beste resultaat te behalen is het van belang om een goede, ervaren arbeidsmediator te kiezen. Wij hebben al ruim 15 jaar ervaring op het gebied van arbeidsmediation. Hierdoor kunnen wij partijen helpen om hun conflict zo voorspoedig en zo goed mogelijk op te lossen.

Meer weten over mediation bij een arbeidsconflict?

Met behulp van mediation zal het in veel gevallen mogelijk zijn om onderling tot een oplossingen te komen. Echter, het is van groot belang dat u weet dat het niet verplicht is om te kiezen voor mediation bij geschillen op de werkvloer, maar dat hier soms wel consequenties aan kunnen zitten.

Mocht u meer weten over mediation bij arbeidsconflicten, neem dan vrijblijvend contact op met The Oak Tree Mediatiors.

 

Uw arbeidsconflict snel en effectief oplossen?