Ruziesplitsing

Ruziesplitsing na conflict

Soms ontstaat er een conflict in de samenwerking tussen steakholders (bijv. aandeelhouders of participanten, vennoten, maten etc.) waardoor de relatie dreigt stuk te lopen en zelfs kan uitmonden in een platte ruzie. Partijen willen elkaar niet meer zien, laat staan samenwerken.

Als het niet lukt om -bijvoorbeeld m.b.v. mediation- partijen weer samen te laten werken, kan een ruziesplitsing een oplossing zijn.

Bij een ruziesplitsing of bij de beëindiging van een v.o.f., maatschap of ander samenwerkingsverband (door ruzie) willen de beide -groepen- steakholders door met (een deel van) dezelfde onderneming ondergebracht in een of meer nieuwe ondernemingen.

De oude organisatie stopt dan misschien of wordt (gedeeltelijk) voortgezet. Partijen moeten dan nog wel oplossingen bedenken voor het verdelen van de activa, passiva, goodwill, klanten etc. etc., zodat voor de nieuwe (deel)onderneming(en) levensvatbaar zijn en kunnen blijven.

Maar hoe komen partijen tot een voor ieder aanvaardbare verdeling? En wat doe je met het personeel, de financiering, de schulden en alle andere bijkomende zaken?

Bij een ruziesplitsing kan een mediator bijdragen aan een goed verloop van deze processen.

Meer over Uittreding aandeelhouder

Uw arbeidsconflict snel en effectief oplossen?