Uittreding aandeelhouder

Uittreding aandeelhouder(s)

Soms is een conflict tussen aandeelhouders (of andere steakholders) zover geëscaleerd dat er niets anders opzit dan het beëindigen van de samenwerking door uittreding van een of meer aandeelhouders.

Ook hier kan mediation  een betere oplossing zijn dan een juridische procedure en/of een de gang naar de rechter.

Ook hier begeleidt de mediator (alle) partijen op een effectieve manier naar een voor hen allen bevredigende oplossing.

Uw arbeidsconflict snel en effectief oplossen?