Voorbeeld zaken Mediation

Voorbeeld zaken van mediation trajecten

The Oak Tree Mediators heeft ruim 15 jaar ervaring. Deze ervaringen delen we graag met u om u een beeld te geven van de mogelijke situaties waarin mediation ook u uitkomst kan bieden.

Arbeidsconflict samen (beter) verder

De arbeidskwestie wordt snel na het onderkennen aangemeld.

Werkgever en werknemer vertellen in de voorgesprekken ieder wat er speelt, waar de schoen wringt en waar zij oplossingen zien.

In de gezamenlijke sessie “confronteren” partijen elkaar hiermee, dit onder begeleiding van de mediator, alle knelpunten en oplossingen komen op tafel.

Partijen spreken de wens naar elkaar uit samen verder te willen, rekening houdend  met elkaars “rode knoppen”. Gezamenlijk worden afspraken voor de toekomst gemaakt, vastgelegd en ondertekend.

Partijen kunnen en willen vol vertrouwen met elkaar verder, het inzicht wat zij nu in elkaar hebben maakt dat zij verwachten dat dit veel beter dan hiervoor zal gaan.

Arbeidsconflict samen naar een exit

Na langdurig verzuim verwijst de bedrijfsarts (middels de STECR richtlijn) werknemer en leidinggevende naar mediation.

In de voorgesprekken en in de gezamenlijke bijeenkomst blijkt dat partijen niet meer met elkaar verder willen/kunnen.

Er is (klaarblijkelijk) sprake van situatieve arbeidsongeschiktheid; werknemer heeft geen beperkingen van medische (fysiek/psychisch) aard, maar door de situatie (bij/met huidige werkgever) is werkhervatting bij eigen werkgever niet mogelijk, dit staat herstel in de weg.

In de eerste bijeenkomst spreken partijen af dat op zoek wordt gegaan naar een oplossing om met wederzijds goedvinden.

Ondersteund door ieders raadsman/-vrouw, komen partijen in de twee bijeenkomst de voorwaarden voor een “exit”overeen.  Hierna wordt vaststellingsovereenkomst  opgesteld en ondertekend.

Een ieder is zeer content met het bereikte resultaat, zij kunnen beiden verder, weliswaar zonder elkaar maar in goede harmonie.

Ruziesplitsing

Een Algemeen Directeur, (relatief kort geleden aangesteld) en een Commercieel Directeur, een van de oorspronkelijke oprichters , beiden in bezit van een deel van de aandelen van een onderneming, hebben een dusdanig verschil van mening over de toekomst van de onderneming, dat zij ons inschakelen om te bemiddelen.

De verschillen zijn zo groot dat, door met name de bijkomende emoties, dit ten koste dreigt te gaan van het voortbestaan van de onderneming.

Zij zien dan ook geen andere optie dan afscheid van elkaar te nemen. Tezamen met accountant, fiscalist en jurist worden tijdens 4 gezamenlijke mediation bijeenkomsten diverse waarden bepaald, onderhandelingen gevoerd en afspraken gemaakt.

Deze afspraken worden door een gezamenlijk aangewezen (bedrijfs)jurist in een overeenkomst opgenomen en hierna door beide partijen ondertekend.

De zakelijke relatie is hiermee beëindigd, wel kunnen partijen weer “door een deur” en is de continuïteit van de onderneming niet meer in gevaar.

Ook zijn alle collega’s blij met de nieuwe situatie,  in tegenstelling tot de sfeer in de oude setting,  is de sfeer op de werkvloer nu weer zeer prettig.

Uw arbeidsconflict snel en effectief oplossen?