Zakelijke geschillenbeslechting

Mediation voor zakelijke geschillenbeslechting

Een mediator biedt ook uitkomst bij een zakelijk geschil zoals een ruziesplitsing of conflicten tussen aandeelhouders. Een mediator kan helpen om conflicten op zakelijk gebied op te lossen.

U kunt bij zakelijke geschillenbeslechting denken aan:

  • conflicten bij de overname van een bedrijf
  • een fusie tussen twee bedrijven
  • reorganisaties
  • contractuele verplichtingen
  • of andere zaken die gerelateerd zijn aan het ondernemingsrecht.

Soms heeft u bedrijfsconflicten binnen een organisatie maar vaak ook tussen meerdere bedrijven en organisaties.

Het voordeel van zakelijke mediation is dat u de mediator inschakelt voordat u kiest voor de gang naar de rechter.

Daardoor levert zakelijke mediation naast tijdwinst ook een substantiële kostenbesparing op. Bovendien kan vaak de relatie worden behouden, voorkomt het imagoschade en ongewenste media aandacht.

Let wel: mediation bij zakelijke geschillen gaat niet om slappe compromissen maar om uitkomsten die door beide partijen gedragen worden.

Business mediation vereist wel een mediator die specialist is op het terrein van het conflict. Die vindt u bij The Oak Tree Mediators

Meer over Conflicten tussen aandeelhouders

Uw arbeidsconflict snel en effectief oplossen?