Zakelijke geschillenbeslechting

Mediation voor zakelijke geschillenbeslechting

Een mediator biedt ook uitkomst bij een zakelijk geschil zoals een ruziesplitsing of conflicten tussen aandeelhouders. Een mediator kan helpen om conflicten op zakelijk gebied op te lossen.

U kunt bij zakelijke geschillenbeslechting denken aan:

  • conflicten bij de overname van een bedrijf
  • een fusie tussen twee bedrijven
  • reorganisaties
  • contractuele verplichtingen
  • of andere zaken die gerelateerd zijn aan het ondernemingsrecht.

Soms heeft u bedrijfsconflicten binnen een organisatie maar vaak ook tussen meerdere bedrijven en organisaties.

Het voordeel van zakelijke mediation is dat u de mediator inschakelt voordat u kiest voor de gang naar de rechter.

Daardoor levert zakelijke mediation naast tijdwinst ook een substantiële kostenbesparing op. Bovendien kan vaak de relatie worden behouden, voorkomt het imagoschade en ongewenste media aandacht.

Let wel: mediation bij zakelijke geschillen gaat niet om slappe compromissen maar om uitkomsten die door beide partijen gedragen worden.

Business mediation vereist wel een mediator die specialist is op het terrein van het conflict. Die vindt u bij The Oak Tree Mediators.

Conflicten tussen aandeelhouders

Aandeelhouders hebben soms een verschil van inzicht over bijvoorbeeld de koers van het bedrijf, over de investeringen, de winstuitkering of andere cruciale zaken.

Die verschillen kunnen daarbij soms uitgroeien tot conflicten waarover de aandeelhouders het niet meer met elkaar eens worden.

Dit vormt een bedreiging voor het voortbestaan van het bedrijf, immers de Algemene Vergadering van Aandeelhouders  is van doorslaggevend belang voor de toekomst en stabiliteit van een bv of nv.

Het is dus zaak snel tot goede oplossingen te komen.

De juridische weg kan een optie zijn maar daarvoor is het de moeite waard om via mediation tot oplossingen te komen voor de conflicten tussen de aandeelhouders.

Ruziesplitsing na conflict

Soms ontstaat er een conflict in de samenwerking tussen steakholders (bijv. aandeelhouders of participanten, vennoten, maten etc.) waardoor de relatie dreigt stuk te lopen en zelfs kan uitmonden in een platte ruzie. Partijen willen elkaar niet meer zien, laat staan samenwerken.

Als het niet lukt om -bijvoorbeeld m.b.v. mediation- partijen weer samen te laten werken, kan een ruziesplitsing een oplossing zijn.

Bij een ruziesplitsing of bij de beëindiging van een v.o.f., maatschap of ander samenwerkingsverband (door ruzie) willen de beide -groepen- steakholders door met (een deel van) dezelfde onderneming ondergebracht in een of meer nieuwe ondernemingen.

De oude organisatie stopt dan misschien of wordt (gedeeltelijk) voortgezet. Partijen moeten dan nog wel oplossingen bedenken voor het verdelen van de activa, passiva, goodwill, klanten etc. etc., zodat de nieuwe (deel)onderneming(en) levensvatbaar zijn en kunnen blijven.

Maar hoe komen partijen tot een voor ieder aanvaardbare verdeling? En wat doe je met het personeel, de financiering, de schulden en alle andere bijkomende zaken?

Bij een ruziesplitsing kan een mediator bijdragen aan een goed verloop van deze processen.

Uittreding aandeelhouder(s)

Soms is een conflict tussen aandeelhouders (of andere steakholders) zover geëscaleerd dat er niets anders opzit dan het beëindigen van de samenwerking door uittreding van een of meer aandeelhouders.

Ook hier kan mediation  een betere oplossing zijn dan een juridische procedure en/of een de gang naar de rechter.

Ook hier begeleidt de mediator (alle) partijen op een effectieve manier naar een voor hen allen bevredigende oplossing.

Uw arbeidsconflict snel en effectief oplossen?